Usage Statistics for www.finnolin.com

Summary Period: November 2014
Generated 14-May-2015 04:09 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2014
Total Hits 8120
Total Files 7159
Total Pages 7251
Total Visits 1958
Total KBytes 210420
Total Unique Sites 776
Total Unique URLs 242
Total Unique Referrers 605
Total Unique User Agents 342
. Avg Max
Hits per Hour 11 303
Hits per Day 270 715
Files per Day 238 675
Pages per Day 241 693
Sites per Day 25 64
Visits per Day 65 123
KBytes per Day 7014 49946
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.17% 7159
Code 301 - Moved Permanently 0.15% 12
Code 302 - Found 7.45% 605
Code 304 - Not Modified 0.46% 37
Code 403 - Forbidden 0.06% 5
Code 404 - Not Found 3.19% 259
Code 500 - Internal Server Error 0.53% 43

Daily usage for November 2014

Daily Statistics for November 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 90 1.11% 61 0.85% 77 1.06% 45 2.30% 38 4.90% 2798 1.33%
2 97 1.19% 78 1.09% 86 1.19% 39 1.99% 27 3.48% 1504 0.71%
3 97 1.19% 73 1.02% 91 1.25% 39 1.99% 28 3.61% 2605 1.24%
4 77 0.95% 48 0.67% 68 0.94% 32 1.63% 33 4.25% 1227 0.58%
5 83 1.02% 57 0.80% 73 1.01% 40 2.04% 28 3.61% 2915 1.39%
6 67 0.83% 54 0.75% 58 0.80% 41 2.09% 35 4.51% 2389 1.14%
7 76 0.94% 54 0.75% 60 0.83% 36 1.84% 34 4.38% 1472 0.70%
8 61 0.75% 45 0.63% 54 0.74% 34 1.74% 29 3.74% 2181 1.04%
9 68 0.84% 45 0.63% 58 0.80% 32 1.63% 25 3.22% 1247 0.59%
10 65 0.80% 42 0.59% 54 0.74% 37 1.89% 34 4.38% 2156 1.02%
11 106 1.31% 91 1.27% 97 1.34% 41 2.09% 27 3.48% 2665 1.27%
12 129 1.59% 106 1.48% 111 1.53% 47 2.40% 32 4.12% 2648 1.26%
13 81 1.00% 68 0.95% 70 0.97% 35 1.79% 25 3.22% 2052 0.98%
14 32 0.39% 24 0.34% 24 0.33% 20 1.02% 23 2.96% 2457 1.17%
15 103 1.27% 76 1.06% 80 1.10% 50 2.55% 42 5.41% 4414 2.10%
16 130 1.60% 108 1.51% 119 1.64% 55 2.81% 39 5.03% 3244 1.54%
17 323 3.98% 283 3.95% 302 4.16% 78 3.98% 40 5.15% 5629 2.68%
18 623 7.67% 566 7.91% 284 3.92% 84 4.29% 45 5.80% 49946 23.74%
19 246 3.03% 220 3.07% 227 3.13% 98 5.01% 59 7.60% 6986 3.32%
20 233 2.87% 211 2.95% 185 2.55% 97 4.95% 59 7.60% 11937 5.67%
21 422 5.20% 402 5.62% 408 5.63% 100 5.11% 62 7.99% 8032 3.82%
22 707 8.71% 672 9.39% 689 9.50% 123 6.28% 64 8.25% 11489 5.46%
23 676 8.33% 596 8.33% 599 8.26% 104 5.31% 64 8.25% 10580 5.03%
24 527 6.49% 505 7.05% 512 7.06% 95 4.85% 44 5.67% 9115 4.33%
25 680 8.37% 650 9.08% 659 9.09% 86 4.39% 56 7.22% 11634 5.53%
26 715 8.81% 675 9.43% 693 9.56% 116 5.92% 61 7.86% 12608 5.99%
27 578 7.12% 511 7.14% 566 7.81% 122 6.23% 52 6.70% 12285 5.84%
28 466 5.74% 413 5.77% 444 6.12% 87 4.44% 40 5.15% 7840 3.73%
29 222 2.73% 178 2.49% 207 2.85% 74 3.78% 29 3.74% 4287 2.04%
30 340 4.19% 247 3.45% 296 4.08% 77 3.93% 39 5.03% 10076 4.79%

Hourly usage for November 2014

Hourly Statistics for November 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 314 3.87% 9 277 3.87% 9 294 4.05% 346 10394 4.94%
1 13 398 4.90% 10 305 4.26% 11 351 4.84% 339 10171 4.83%
2 10 310 3.82% 9 274 3.83% 9 281 3.88% 177 5325 2.53%
3 9 288 3.55% 8 261 3.65% 9 277 3.82% 193 5800 2.76%
4 11 342 4.21% 10 305 4.26% 10 321 4.43% 187 5598 2.66%
5 16 493 6.07% 12 379 5.29% 13 416 5.74% 339 10166 4.83%
6 10 305 3.76% 8 268 3.74% 9 286 3.94% 201 6033 2.87%
7 10 303 3.73% 9 271 3.79% 9 287 3.96% 195 5852 2.78%
8 10 300 3.69% 9 278 3.88% 9 292 4.03% 170 5093 2.42%
9 9 277 3.41% 8 251 3.51% 8 264 3.64% 197 5902 2.80%
10 9 276 3.40% 8 244 3.41% 8 262 3.61% 213 6388 3.04%
11 6 184 2.27% 5 164 2.29% 5 168 2.32% 159 4783 2.27%
12 9 276 3.40% 8 249 3.48% 8 255 3.52% 233 6977 3.32%
13 9 287 3.53% 8 252 3.52% 9 270 3.72% 239 7170 3.41%
14 10 315 3.88% 9 290 4.05% 9 290 4.00% 233 6993 3.32%
15 10 304 3.74% 9 272 3.80% 9 285 3.93% 207 6210 2.95%
16 12 370 4.56% 10 310 4.33% 11 358 4.94% 209 6284 2.99%
17 9 276 3.40% 8 254 3.55% 8 255 3.52% 204 6125 2.91%
18 11 347 4.27% 10 310 4.33% 11 331 4.56% 184 5528 2.63%
19 10 324 3.99% 9 293 4.09% 10 303 4.18% 279 8380 3.98%
20 12 381 4.69% 11 342 4.78% 11 346 4.77% 368 11027 5.24%
21 22 681 8.39% 20 613 8.56% 16 489 6.74% 1269 38084 18.10%
22 15 457 5.63% 13 419 5.85% 9 288 3.97% 690 20698 9.84%
23 10 312 3.84% 9 278 3.88% 9 282 3.89% 181 5440 2.59%

Top 30 of 242 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3242 39.93% 32063 15.24% /stats/
2 1298 15.99% 2457 1.17% /
3 388 4.78% 42017 19.97% /stats/usage_201305.html
4 344 4.24% 43055 20.46% /stats/usage_201410.html
5 288 3.55% 851 0.40% /heart/wp-login.php
6 163 2.01% 1910 0.91% /heart/
7 149 1.83% 17440 8.29% /stats/usage_201411.html
8 126 1.55% 0 0.00% /heart/wp-cron.php
9 118 1.45% 13 0.01% /heart/2012/03/27/eve-online/trackback/
10 82 1.01% 12 0.01% /icons/blank.gif
11 82 1.01% 18 0.01% /icons/folder.gif
12 67 0.83% 232 0.11% /error/
13 65 0.80% 701 0.33% /heart/2012/03/27/eve-online/
14 51 0.63% 66 0.03% /datadata/
15 32 0.39% 415 0.20% /hey/
16 31 0.38% 0 0.00% /hey/wp-cron.php
17 21 0.26% 76 0.04% /home/img/bands/
18 20 0.25% 74 0.04% /home/img/
19 14 0.17% 20292 9.64% /datadata/home2012_poster_150.png
20 13 0.16% 170 0.08% /home/
21 12 0.15% 127 0.06% /heart/2014/01/21/jojojo/
22 12 0.15% 52 0.02% /hey/wp-content/plugins/captcha/css/style.css
23 12 0.15% 102 0.05% /hey/wp-content/themes/twentytwelve/style.css
24 10 0.12% 31 0.01% /error/500-internal-server-error.html
25 9 0.11% 28 0.01% /error/403-forbidden.html
26 9 0.11% 96 0.05% /heart/2014/01/21/test-go/
27 9 0.11% 28 0.01% /heart/wp-content/plugins/super-rss-reader/public/srr-css.css
28 9 0.11% 263 0.12% /home/img/bands/oskarohlson.jpg
29 8 0.10% 84 0.04% /heart/category/schule/
30 8 0.10% 1213 0.58% /heart/wp-content/uploads/24-2.jpeg

Top 10 of 242 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 344 4.24% 43055 20.46% /stats/usage_201410.html
2 388 4.78% 42017 19.97% /stats/usage_201305.html
3 3242 39.93% 32063 15.24% /stats/
4 14 0.17% 20292 9.64% /datadata/home2012_poster_150.png
5 149 1.83% 17440 8.29% /stats/usage_201411.html
6 4 0.05% 4145 1.97% /home/img/home13_poster.jpg
7 4 0.05% 2874 1.37% /datadata/plakat_0flattededfinsmall.png
8 4 0.05% 2870 1.36% /datadata/plakat_small.png
9 5 0.06% 2642 1.26% /home/img/grass_bg.jpg
10 1298 15.99% 2457 1.17% /

Top 10 of 37 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1298 15.99% 618 32.51% /
2 388 4.78% 353 18.57% /stats/usage_201305.html
3 344 4.24% 297 15.62% /stats/usage_201410.html
4 3242 39.93% 156 8.21% /stats/
5 149 1.83% 126 6.63% /stats/usage_201411.html
6 126 1.55% 117 6.15% /heart/wp-cron.php
7 67 0.83% 33 1.74% /error/
8 118 1.45% 31 1.63% /heart/2012/03/27/eve-online/trackback/
9 32 0.39% 29 1.53% /hey/
10 31 0.38% 26 1.37% /hey/wp-cron.php

Top 10 of 39 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1298 15.99% 613 32.43% /
2 388 4.78% 277 14.66% /stats/usage_201305.html
3 344 4.24% 180 9.52% /stats/usage_201410.html
4 3242 39.93% 156 8.25% /stats/
5 163 2.01% 141 7.46% /heart/
6 118 1.45% 125 6.61% /heart/2012/03/27/eve-online/trackback/
7 126 1.55% 120 6.35% /heart/wp-cron.php
8 288 3.55% 74 3.92% /heart/wp-login.php
9 65 0.80% 34 1.80% /heart/2012/03/27/eve-online/
10 67 0.83% 29 1.53% /error/

Top 30 of 605 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1665 20.50% - (Direct Request)
2 591 7.28% https://www.google.com/search
3 559 6.88% https://twitter.com/esif22
4 428 5.27% https://vk.com/page-74059968_48349947
5 368 4.53% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
6 312 3.84% http://iphone-6.moykrest.ru
7 292 3.60% http://shop.spbdyet.ru/
8 248 3.05% https://putin.moykrest.ru
9 184 2.27% http://incity.afdfloral.com/
10 102 1.26% http://semalt.semalt.com/crawler.php
11 68 0.84% http://skin-ripping.afdfloral.com
12 60 0.74% https://vk.com/page-74059968_48349229
13 44 0.54% http://buttons-for-website.com
14 36 0.44% http://lovegirl.comunidades.net/index.php
15 20 0.25% http://dewalt.paygreendayloans.com/b/ref
16 20 0.25% http://green-coffee.afdfloral.com
17 18 0.22% http://devuli.nation2.com/index.php
18 16 0.20% ()
19 16 0.20% http://datinglive.datingbuddies.com/
20 16 0.20% http://dewalt.paygreendayloans.com/gp/yourstore/home/ref
21 16 0.20% http://hetilainat.fi
22 12 0.15% http://dewalt.paygreendayloans.com/gp/cobrandcard/marketing.html/ref
23 8 0.10% http://adf.ly/uUZkd
24 8 0.10% http://adf.ly/uUZkg
25 8 0.10% http://afdfloral.com/file/gov.php
26 8 0.10% http://bad-credit-credit-cards.afdfloral.com
27 8 0.10% http://badcreditloans.afdfloral.com
28 8 0.10% http://dewalt.paygreendayloans.com/contact/
29 8 0.10% http://dewalt.paygreendayloans.com/gift-cards/b/ref
30 8 0.10% http://dewalt.paygreendayloans.com/gp/help/customer/display.html/ref

Top 20 of 144 Total Search Strings
# Hits Search String
1 8 1.36% http://hot-24.ru/besplatnoe-porno-s-beremennoj-zhenshhinoj
2 5 0.85% http://autovim.ru/ochko-v-sperme
3 5 0.85% http://autovim.ru/vdvoem-sosut-chlen
4 5 0.85% http://b-gs.ru/samaya-izyashhnaya-i-luchshaya-suchka
5 5 0.85% http://b-gs.ru/traxnul-suku-na-kinoprobax-i-obkonchal-vse-lico
6 5 0.85% http://blogdark.ru/figuristaya-latinka-zanimaetsya-so-svoim-drugom-latinoamerikanskimi-tancami
7 5 0.85% http://blogdark.ru/iznasilovanie-devushek-v-rossii-snyatoe-na
8 5 0.85% http://blogdark.ru/lesbiyanki-vzroslaya-molodaya
9 5 0.85% http://blogdark.ru/muzhiki-tolpoj-pixayut-blondinke-v-rot
10 5 0.85% http://blogdark.ru/nachalnica-traxaet-rabdtnika
11 5 0.85% http://blogdark.ru/narezki-zrelye-tetki-zastavlyayut-lizat-odnogo
12 5 0.85% http://blogdark.ru/podrostok-vyebal-vzrosluyu-zhenshhinu
13 5 0.85% http://blogdark.ru/syn-s-materyu-seks-russkij
14 5 0.85% http://brunse.ru/tolko-russkoe-zhenskoe-obshhezhitie-medikov
15 5 0.85% http://brunse.ru/wtfpass-edik-i-erik
16 5 0.85% http://carvibor.ru/babulya-obozhaet-bolshie-chernye-xui
17 5 0.85% http://carvibor.ru/krasivoe-lyubitelskoe-porno-iz-rossii
18 5 0.85% http://carvibor.ru/paren-ebet-yunuyu-shlyushku-i-kommentiruet-ves-process
19 5 0.85% http://carvibor.ru/paren-popolnil-domashnyuyu-kollekciyu-porno-video
20 5 0.85% http://carvibor.ru/russkie-parni-analyat-na-xate-moloduyu-shlyuxu

Top 15 of 342 Total User Agents
# Hits User Agent
1 507 6.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 446 5.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
3 279 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
4 270 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
5 268 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
6 265 3.26% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
7 263 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
8 263 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
9 262 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
10 255 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
11 253 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
12 252 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
13 250 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
14 250 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
15 246 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0

Usage by Country for November 2014

Top 30 of 48 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3389 41.74% 3381 47.23% 48102 22.86% France
2 1415 17.43% 1243 17.36% 15776 7.50% Ukraine
3 727 8.95% 511 7.14% 33628 15.98% United States
4 441 5.43% 404 5.64% 45306 21.53% Israel
5 399 4.91% 313 4.37% 12664 6.02% China
6 320 3.94% 110 1.54% 2526 1.20% Russian Federation
7 289 3.56% 219 3.06% 9787 4.65% Thailand
8 191 2.35% 185 2.58% 3723 1.77% Austria
9 191 2.35% 186 2.60% 5709 2.71% Sweden
10 146 1.80% 128 1.79% 11474 5.45% Canada
11 133 1.64% 102 1.42% 347 0.16% Brazil
12 130 1.60% 111 1.55% 3831 1.82% Unresolved/Unknown
13 54 0.67% 41 0.57% 5088 2.42% Germany
14 32 0.39% 30 0.42% 1824 0.87% Venezuela
15 29 0.36% 28 0.39% 1637 0.78% Poland
16 20 0.25% 15 0.21% 13 0.01% Spain
17 20 0.25% 15 0.21% 13 0.01% Italy
18 20 0.25% 4 0.06% 15 0.01% Viet Nam
19 14 0.17% 13 0.18% 1508 0.72% Great Britain (UK)
20 13 0.16% 9 0.13% 8 0.00% Argentina
21 12 0.15% 9 0.13% 136 0.06% Japan
22 12 0.15% 9 0.13% 8 0.00% Philippines
23 9 0.11% 7 0.10% 1455 0.69% Mexico
24 9 0.11% 8 0.11% 525 0.25% Taiwan
25 8 0.10% 6 0.08% 5 0.00% Switzerland
26 8 0.10% 6 0.08% 5 0.00% Colombia
27 8 0.10% 6 0.08% 5 0.00% Ecuador
28 7 0.09% 7 0.10% 366 0.17% Indonesia
29 7 0.09% 4 0.06% 114 0.05% Netherlands
30 7 0.09% 6 0.08% 365 0.17% Romania


Generated by Webalizer Version 2.21